CẢNH BÁO: Sản phẩm này có chứa nicotine.Nicotine là một chất hóa học gây nghiện.

Cảnh báo trên áp dụng khi sản phẩm được sử dụng với chất lỏng điện tử có chứa nicotine

Bắt đầu hành trình VOOPOO của bạn

VOOPOO, với tư cách là một thương hiệu quốc tế, đã và đang tập trung vào đổi mới công nghệ và
đầu tư, chỉ mang đến cho bạn nhiều khả năng sử dụng vape hơn và tận hưởng vẻ đẹp của vape.

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

VINCI POD ROYAL EDITION

Khám phá thêm>