CẢNH BÁO: Sản phẩm này có chứa nicotine.Nicotine là một chất hóa học gây nghiện.

Cảnh báo trên áp dụng khi sản phẩm được sử dụng với chất lỏng điện tử có chứa nicotine.

Các sản phẩm hiển thị trên trang web VOOPOO dành cho thị trường quốc tế.Do quy định,
sản phẩm có sẵn cho các khu vực khác nhau có thể khác nhau.Cảm ơn vì đã hiểu.

EVENTS

CÁC ĐỐI TÁC TOÀN CẦU CỦA CHÚNG TÔI

CHỌN VÙNG CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi để trở thành
một Đối tác VOOPOO