CẢNH BÁO: Sản phẩm này có chứa nicotine.Nicotine là một chất hóa học gây nghiện.

Cảnh báo trên áp dụng khi sản phẩm được sử dụng với chất lỏng điện tử có chứa nicotine.

Các sản phẩm hiển thị trên trang web VOOPOO dành cho thị trường quốc tế.Do quy định,
sản phẩm có sẵn cho các khu vực khác nhau có thể khác nhau.Cảm ơn vì đã hiểu.

storelocator

Bạn có thể tìm thấy cửa hàng bán lẻ của chúng tôi ở đâu

Bạn phải đủ tuổi hợp pháp để mua sản phẩm VOOPOO.ID hợp lệ sẽ được cung cấp cho mỗi lần mua hàng.

TÌM CỬA HÀNG BÁN LẺ

Lời khuyên: Vì số lượng cửa hàng thực và điều kiện hoạt động có thể thay đổi, kết quả tìm kiếm của bạn có thể không phù hợp với tình hình thực tế.Kết quả tìm kiếm trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại và trực tuyến.

Liên hệ chúng tôi