CẢNH BÁO: Sản phẩm này có chứa nicotine.Nicotine là một chất hóa học gây nghiện.

Cảnh báo trên áp dụng khi sản phẩm được sử dụng với chất lỏng điện tử có chứa nicotine.

Các sản phẩm hiển thị trên trang web VOOPOO dành cho thị trường quốc tế.Do quy định,
sản phẩm có sẵn cho các khu vực khác nhau có thể khác nhau.Cảm ơn vì đã hiểu.

TPP POD TANK

TPP HƯƠNG VỊ VỚI CÔNG NGHỆ MESH MỚI

Các cuộn dây TPP Series sử dụng công nghệ mới được cấp bằng sáng chế của VOOPOO, không chỉ tăng diện tích nguyên tử hóa bên trong các cuộn dây mà còn cải thiện tốc độ gia nhiệt.Hiệu suất và tốc độ hợp lực để trải nghiệm hương vị mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

DANH SÁCH GÓI (TIÊU CHUẨN)

DANH SÁCH GÓI (TPD)

DANH SÁCH GÓI (US)