CẢNH BÁO: Sản phẩm này có chứa nicotine.Nicotine là một chất hóa học gây nghiện.

Cảnh báo trên áp dụng khi sản phẩm được sử dụng với chất lỏng điện tử có chứa nicotine.

Các sản phẩm hiển thị trên trang web VOOPOO dành cho thị trường quốc tế.Do quy định,
sản phẩm có sẵn cho các khu vực khác nhau có thể khác nhau.Cảm ơn vì đã hiểu.

VMATE

Sáu bảo vệ an toàn

Danh sách đóng gói (Tiêu chuẩn)

Thiết bị VMATE * 1
VMATE Pod (0,7Ω / 3ml) * 1
Cáp Type-C * 1
Hướng dẫn sử dụng * 1

Danh sách đóng gói (TPD)

Thiết bị VMATE * 1
VMATE Pod (0,7Ω / 2ml) * 1
Cáp Type-C * 1
Hướng dẫn sử dụng * 1

Danh sách đóng gói (US)

Thiết bị VMATE * 1
VMATE Pod (0,7Ω / 3ml) * 1
Cáp Type-C * 1
Hướng dẫn sử dụng * 1