CẢNH BÁO: Sản phẩm này có chứa nicotine.Nicotine là một chất hóa học gây nghiện.

Cảnh báo trên áp dụng khi sản phẩm được sử dụng với chất lỏng điện tử có chứa nicotine.

Các sản phẩm hiển thị trên trang web VOOPOO dành cho thị trường quốc tế.Do quy định,
sản phẩm có sẵn cho các khu vực khác nhau có thể khác nhau.Cảm ơn vì đã hiểu.

Danh sách người chiến thắng từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 12

z836083130@gmail.com
serg29.07.198429@gmail.com
nurwidiyanto85@gmail.com
pj.08042004@gmail.com
candrianyahabdul@gmail.com
katamutiara1001@gmail.com
jillianmallari27@yahoo.com
indrawirajaya1@gmail.com
budibudiman9696@gmail.com
fikavenged@gmail.com
oneglory09@gmail.com
Intansubarman@gmail.com
zathope6@gmail.com
play8safe@gmail.com
celsoballon28@gmail.com
emi.47@yahoo.com
Kurniatatang003@gmail.com
ivanedaielsss@gmail.com
alvanmoel@gmail.com
Jalmallari@napocor.gov.ph